Velkommen til Vest Reptil

Vest Reptil holder til i Tysvær utenfor Haugesund. Kundene består for det meste av folk bosatt mellom Stavanger og Bergen.

Ta kontakt med Thomas@reptiles.no ved interesse.

Mattilsynet har utført en inspeksjon hos oss, les rapporten fra tilsynet her. Krever Adobe Acrobat Reader installert. 

Utdrag fra forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr:

§ 2 Forbud

Det er forbudt å innføre, omsette og holde eksotiske pattedyr, reptiler og amfibier.

Eksotiske dyr er dyrearter som ikke lever vilt i Norge, og som ikke er tradisjonelle produksjonsdyr, sportsdyr eller familiedyr i Norge.

§ 3 Unntak fra forbudet

Forbudet i § 2 gjelder ikke reptiler som er oppført i vedlegget. Unntaket gjelder bare for dyr som er født i fangenskap, og har foreldre som er født i fangenskap.

Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, skal ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene hvert dyr tilhører. Dokumentasjonen skal også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal følge dyret så lenge det lever.

Vedlegg – reptiler som er unntatt fra forbudet i § 2

Slanger
1.grønn trepyton – Morelia viridis
2.hagetreboa – Corallus hortulanus
3.kongeboa – Boa constrictor
4.kongepyton – Python regius
5.kongesnok – Lampropeltis getula
6.kornsnok – Pantherophis guttatus
7.melkesnok – Lampropeltis triangulum
8.regnbueboa – Epicrates cenchria
9.teppepyton – Morelia spilota

Øgler
1.dvergvaran – Varanus acanthurus
2.kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
3.leopardgekko – Eublepharis macularius
4.perlefirfisle – Lacerta lepida
5.pigghaleagam – Uromastyx ocellata
6.skjeggagam – Pogona vitticeps
7.stor daggekko – Phelsuma madagascariensis

Skilpadder
1.gresk landskilpadde – Testudo hermanni
2.kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
3.rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-forbud-mot-a-innfore-omsette-og-holde-eksotiske-dyr/id2553122/

Øgler

Temasider om hold av øgler

Slanger

Utstyr

Temasider om nødvendig utstyr

Terrariereoler i treverk

Do it yourself reoler

Treverksterrarier

Do it yourself terrarie

Veterinærer

Kontaktdetaljer for veterinærer med kompetanse på reptiler.

https://reptiles.no/index.php/blogg/veterinaerer